Prodej materiálu

Firma KOMA FACADE krom vlastní výroby, vývoje a dodávek, provozuje také online eshop, který můžete navštívit zde:

https://eshop.koma-facade.cz/

 

Zabýváme se prodejem hliníkových kompozitních panelů, značkovací techniky, pohonů a polykarbonátových desek.

 

Hliníkové kompozitní panely - jsou novou generací stavebních materiálů. Panel je svou strukturou kompozit sestávající ze dvou vrstev hliníkového plechu, mezi které je v průběhu koextruze vtlačována termoplastická (nebo minerální) vnitřní vrstva. Tato technologie vytváří mechanickou a chemickou vazbu, která dává panelům výjimečnou tuhost a soudržnost.

 

Značkovací technika A.M.P.E.R.E. - společnost A.M.P.E.R.E. System patří k předním evropským dodavatelům značkovacích sprejů, technických aerosolů, přípravků pro čištění a údržbu. V současnosti se zabývá výrobou produktů pro zlepšení bezpečnosti práce. Jedná se především o vodorovné bezpečnostní značeníflexibilní ohebné profilyvýstražné rohovníky a ochranu sloupků paletových regálů. Filozofií společnosti A.M.P.E.R.E. System je technologická inovace a kvalita dodávaných výrobků.

 

Elektrické pohony, manuální otevírače, systémy automatického ovládání - elektrické pohony a manuální otvírače se především používají pro ovládání oken všeho druhu, světlíků, lamel žaluzií, atp. Najdou ale i uplatnění ve speciálních aplikací, jako jsou různé zvedáky, posunovače nebo zařízení, kde je požadavek na zajištění lineárního pohybu. Hojně se používají jak v domácnostech (odvětrání zimních zahrad, pokojů, sklepů, půd, atd.), tak i v administrativních, průmyslových a sociálních budovách (kanceláře, výrobní úseky, toalety, domy seniorů, sociální ústavy, pečovatelské domy, atd.).

CERTIFICATION

Get modular news with e-bulletin

If you subscribe to our monthly e-bulletin you will be periodically informed about the latest developments in the world of modular architecture and new offers of the KOMA modular building system.
Scroll Down Scroll down