Podpora rozvoje pracovníků firmy KOMA FACADE s. r. o. prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání

Projekt: Podpora rozvoje pracovníků firmy KOMA FACADE s. r. o. prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004557

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Datum zahájení/ukončení projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019

Celkové způsobilé náklady: 1 840 304 Kč (z toho vlastní spolufinancování: 276 045,60 Kč a příspěvek EU: 1 564 258,40 Kč)

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání pracovníků firmy KOMA FACADE s. r. o., která působí v oblasti stavebnictví. Plánované vzdělávání je zaměřeno na manažerské a

měkké dovednosti, obecné IT vzdělávání a odborné vzdělávání. Hlavním záměrem je zvýšit odbornou

úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků firmy v souladu s jejich kvalifikační úrovní,

aktuálními požadavky trhu práce a konkurenčního prostředí, a tím si upevnit svoji pozici na trhu.

Projekt je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.


CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 14001:2005

Společnost KOMA FACADE je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a více...

ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost KOMA FACADE je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a více...
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down